Historia

Borgholms Budoklubb 30 år 1975-2005

De första åren

Borgholms Budoklubb (BBK) bildades i början av 1975 av bl a Sten Jonsson, som också blev klubbens första ordförande. Sten hade tränat Ju-jutsu i Kalmar Budoklubb (KBK) ett par år, vilket han också fortsatte med ännu en tid efter att BBK bildats, för att komma vidare i den egna utvecklingen. Under den första terminen bedrevs även Judoträning i klubben.

I början lades stora ansträngningar ned för att få kommunen att satsa på en vettig lokal för klubben. Det var också viktigt att visa att Ju-jutsu var en bred idrott för alla, och att det handlade om självförsvar, inte våld. Lokalen fanns i början på Köpmangatan, ovanför Bokcaféet. En nackdel med den lokalen var att det fanns två pelare som tog utrymme.

Under de första åren tränade bl a Peter Schwandt, Tommy Nilsson, Tommy Johansson (känd grönsakshandlare på torget), "Buddha", Per Hallberg (senare Oscarsvinnare och Årets Ölänning), och Peter Jakobsson (som senare startade Karatesektionen). I början drevs endast träning för vuxna, men barnträningen kom igång runt 1979-1980.

Första halvan av 1980-talet

Vid den här tiden kom barnträningen igång på allvar. Sten Jonsson ledde träningen, men hade olika assistenter till sin hjälp. Som instruktörer på vuxensidan fungerade utöver Sten även Peter Schwandt, Peter Jakobsson och i viss mån Per Hallberg. Sten och Peter S var graderade till brunt bälte, en mycket hög grad vid den här tiden. Under 1980-1981 var det bara någon enstaka som var graderad till grönt, de flesta hade vitt, gult eller orange bälte. Under 1980 fick klubben ny lokal i källaren på IOGT-huset. Lokalen var större, och det var bättre omklädningsrum, även om takhöjden inte var speciellt bra.

Hösten 1980 började två personer som har betytt mycket för klubben. Ola Johanson, som senare kom att bli huvudinstruktör och ordförande i klubben under många år, och Jonas Johansson. Jonas började i den nystartade barnverksamheten. Ola började i den grupp för högstadieungdomar som tränade efter vuxensystemet. Tränare i denna grupp var Peter Jakobsson, som då var graderad till orange bälte. Peter J (kallad Petrus) ledde också Ju-jutsuträning en timme i veckan på skoltid, för de högstadieungdomar som valt Ju-jutsu som s k fri aktivitet. Via detta väcktes ett intresse som även gjorde att flera började träna i de ordinarie grupperna på kvällstid, bl a Ola.

Runt 1982 började Sten och Peter S att trappa ned på träningen av olika orsaker. Ola, som då var graderad till grönt, fick dra ett tungt lass som ensam instruktör i klubben under några år. Vid den här tiden startade också Petrus en Karatesektion i klubben. Shotokan Karate tränades i BBK under tre år. Sedan valde man att flytta verksamheten till Kalmar Karateklubb, eftersom de flesta tränande kom från Kalmar och Färjestaden.

Några av dem som tränade runt 1983-1984 var Johan Lindén, Pernilla Ekholm, Kent Frost, Anders Carlsson och Joakim Persson. Anders och Joakim var från Löttorp och fick skjuts av välvilliga föräldrar under några år. Joakim var också klubbens ordförande under två år. De första åren på 1980-talet hölls en hel del träningsläger i Kalmar och Mönsterås. En av instruktörerna vi såg mycket av var Bertil Bergdahl från Stockholm, då 2 Dan.

Andra halvan av 1980-talet

Hösten 1985 firades klubbens 10-årsjubileum med ett läger med Bertil. Våren 1986 hölls ännu ett läger med Bertil, och då graderades Ola och Tommy Nilsson till brunt bälte. Två år senare var det dags för de första i klubben att testa till svart bälte. Ola och Tommy åkte till sommarlägret i Visby, och kom hem med 1 Dan i Ju-jutsu. Stort bildreportage i tidningen.

De sista åren på 1980-talet arbetade styrelsen hårt för att vi skulle få bättre lokaler, och kontakterna med fritidskontor och fritidsnämnd var många. I lokalen ovanför källarlokalen fanns IFK Borgholms Bordtennis. BBK fick allt fler medlemmar, och bordtennisen var på tillbakagång. Efter förhandlingar fick vi så byta lokal med bordtennisen. Det var ett riktigt lyft för klubben. Högre takhöjd, stora fönster, och inte minst rejäla utrymmen för förråd, kontor och soffgrupp. Sedemera drog sig kommunen ur engagemanget i huset, så idag sker kontakterna direkt med IOGT, vilket också sedan några år medfört att klubben betalar en högre hyra.

Klubben var nu i en tillväxtfas, och flera personer som senare skulle gradera till svart bälte började nu träna i klubben, bl a Kalle Sundin, Björn Johansson, Peter Weichl, Johan Petersson, och Rickard Kågö. Bland de tränande fanns också Lasse Carlsson, Eva Bjelkendal (som nu varit klubbens kassör i många år) och Daniel Wood, en färgstark personlighet som också var en duktig instruktör såväl för vuxna som för barn.

Första halvan av 1990-talet

Nu fanns det flera instruktörer i klubben, och vi hade möjlighet att bedriva träning för fler grupper än tidigare. Under 1992 startades även träning för lite yngre barn i 6-8 års ålder, s k knatteträning. Stor succé! Vi hade som flesta 110 medlemmar i klubben runt 1992-1993. Cirka 40 knattar (två grupper), 40 barn (två grupper) och 30 vuxna (två grupper).

1991 graderade Ola Johanson till 2 Dan. Under de första åren på 1990-talet blev Ola också alltmer engagerad i olika uppdrag på distrikts- och riksnivå. Ola blev ju-jutsuansvarig i Smålands Budoförbund 1992, sekreterare i Svenska Budoförbundets Ju-jutsusektion 1993, samt kom med i den grupp som arbetade med att ta fram ett nytt graderingssystem 1993. Under hösten 1994 flyttade Ola till Oskarshamn, och kom efterhand att släppa kontakten med klubben alltmer. Ola har dock varit fadder för klubben och passat på att träna och instruera i samband med besök i Borgholm.

Andra halvan av 1990-talet

1994 reviderades ju-jutsusystemet till ett mer modernt system mer lämpat för självförsvar än tidigare. De bärande instruktörerna under slutet av 90-talet var Jonas Johansson, Johan Petersson, Peter Weichl, Nathalie Weichl och Rickard Kågö. Bland instruktörerna de senaste åren märks också Kalle Sundin, som under många år framgångsrikt instruerat den avancerade barngruppen, och Lasse Carlsson som tränat nybörjarbarnen. 1996 graderade Johan Petersson och Rickard Kågö till 1:a dan.

Under slutet av 90-talet började Johans bror Jimmy i vuxengruppen. Efter ett par år deltog han som hjälpinstruktör i knatte- och barngruppen och började sakteliga utbildas till instruktör. 1999 graderades Jimmy till 1:a dan. Efter denna gradering kom Johan och Jimmy att mer och mer ta över träningen i klubben såsom det har varit den senaste tiden.

Första halvan av 2000-talet

Träningen fortskred under dessa år med stark hand av Johan och Jimmy. Under de första åren av 2000-talet börjar nya instruktörer dyka fram. Framträdande instruktörer under denna period är Peter Karlström, Olov Hydén, Peter Brewitz och många fler. Flera av de elever som tränat lång tid i knatte- och barngruppen börjar nu också komma upp i vuxengruppen som Tor Hydén, John Gustafsson, Lisa Petersson och Magi Medaglia. Under de första åren av 2000-talet graderades inga nya svartbälten. Man åkte ut bland skolor och instruerade mycket för att locka medlemmar vilket gav mycket bra resultat.

2004 flyttade Jimmy tillfälligt till Västervik till förmån för ett lärarjobb. Under detta halvår tränade Jimmy hårt med att fastställa sitt program till 2:a dan, som han försökt med senaste 2 åren. Sommaren 2004 graderades Jimmy till 2:a dan. Hemma i Borgholm stretade Johan och de övriga instruktörerna vidare med träningen.

Under februari-mars 2004 skrev man historia i Borgholms Budoklubb. Eldsjälen Alex da Silva tog initiativ till att bedriva boxning i Borgholms Budoklubb. Detta ledde till att medlemsantalet sköts i höjd lite och klubben fick ett uppsving.

2005 reviderades ju-jutsun i Sverige igen och systemet blev än mer lik ett självförsvarssystem. Nu kände boxningssektionen och ju-jutsusektionen i Borgholms Budoklubb att det dom gjorde faktiskt var mer likt än man kunnat tro. 2005 firades klubbens första 30 år med pompa och ståt, reportage i tidningen, tårta och gemensam träning: boxning och ju-jutsu på samma pass.

Detta är en större överblick på Borgholms Budoklubbs historia under de första 30 åren. Allt eftersom åren går kommer mer historia att skrivas, så håll utkik.

Medlemsantal genom tiderna

Klubbens medlemsantal är idag inte som under toppen i början av 1990-talet, men vi vet ju av erfarenhet att medlemsantalet varierar över tiden. Förr eller senare blir det "inne" att träna Ju-jutsu igen. Vi kan konstatera att klubben bedriver en verksamhet som är bra och vettig, och att medlemsnivån håller sig relativt konstant runt 70 personer. Bortsett från den tillfälliga toppen 1992-1993 har vi nog i stort legat där de senaste 15 åren.

Det finns många roliga minnen från klubbens historia. Vi hoppas att klubben skall leva vidare i många år till. Det kommer fram nya eldsjälar som vill driva klubben och träningen framåt, även i lilla Borgholm.

Dangraderade medlemmar i BBK

Avslutningsvis kan vi konstatera att klubben "producerat" ett antal duktiga utövare som innehar svart bälte i Ju-jutsu.

Dessa är (med nuvarande grad) följande:

Ola Johanson 6 Dan (numera Oskarshamns Ju-jutsuklubb)
Jonas Johansson 5 Dan (numera Kalmar Budoklubb)
Jimmy Petersson 3 Dan
John Gustavsson 3 Dan

Johan Petersson 2 Dan
Karl-Åke Sundin 2 Dan
Eva Billsten 1 Dan
Björn Johansson 1 Dan
Rickard Kågö 1 Dan
Tommy Nilsson 1 Dan
Peter Weichl 1 Dan

Denna skrift är skriven (med eventuella brister) av

Ola Johanson
Johan Petersson
Jimmy Petersson


Borgholms BK - Budo & Kampsport

Bildad 1975-02-07
Föreningsnummer 12063-23
Postadress Carin Svensson, Februarivägen 3
38792 Borgholm
Besöksadress IOGT-NTO Borgholm, Östra Kyrkogatan 5
38731 Borgholm
Telefon [saknas] Information
E-post [email protected]
Hemsida http://www.borgholmsbudoklubb.n.nu
Bankgiro 644-5431
Swish 1230846931
Organisationsnummer 802456-7748

 

 

Go back to top